მონაცემთა მიმწოდებლებისთვის

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

მონაცემთა მიმწოდებლებისთვის

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახურისთვის ინფორმაციისა და მონაცემების მიწოდება ხდება საქართველოს მთავრობის დადგენილება №471-ით დამტკიცებული "ჰაერსანაოსნო მონაცემების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიმწოდებლების, მათი უფლება-მოვალეობების და ჰაერსანაოსნო მონაცემების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიწოდების წესის" შესაბამისად.

ინფორმაციისა და მონაცემების წარდგენის ფორმები იხილეთ შესაბამის ქვესექციებში. 

AIRAC AIP AMDT/SUP

EFF DATE RAW DATA to AIS DAYS LEFT
08 აგვ 2024 10 მაი 2024 21
05 სექ 2024 07 ივნ 2024 49
03 ოქტ 2024 05 ივლ 2024 77

UTC

  • --:--:--