მონაცემთა მიმწოდებლებისთვის

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

მონაცემთა მიმწოდებლებისთვის

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახურისთვის ინფორმაციისა და მონაცემების მიწოდება ხდება საქართველოს მთავრობის დადგენილება №471-ით დამტკიცებული "ჰაერსანაოსნო მონაცემების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიმწოდებლების, მათი უფლება-მოვალეობების და ჰაერსანაოსნო მონაცემების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიწოდების წესის" შესაბამისად.

ინფორმაციისა და მონაცემების წარდგენის ფორმები იხილეთ შესაბამის ქვესექციებში. 

AIRAC AIP AMDT/SUP

EFF DATE RAW DATA to AIS DAYS LEFT
13 ივლ 2023 14 აპრ 2023 15
10 აგვ 2023 12 მაი 2023 43
07 სექ 2023 09 ივნ 2023 71

UTC

  • --:--:--