მონაცემთა მიმწოდებლებისთვის

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

მონაცემთა მიმწოდებლებისთვის

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახურისთვის ინფორმაციისა და მონაცემების მიწოდება ხდება საქართველოს მთავრობის დადგენილება №471-ით დამტკიცებული "ჰაერსანაოსნო მონაცემების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიმწოდებლების, მათი უფლება-მოვალეობების და ჰაერსანაოსნო მონაცემების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიწოდების წესის" შესაბამისად.

ინფორმაციისა და მონაცემების წარდგენის ფორმები იხილეთ შესაბამის ქვესექციებში. 

AIRAC AIP AMDT/SUP

EFF DATE RAW DATA to AIS DAYS LEFT
23 მარ 2023 23 დეკ 2022 19
20 აპრ 2023 20 იან 2023 47
18 მაი 2023 17 თებ 2023 75

UTC

  • --:--:--