მონაცემთა მიმწოდებლებისთვის

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

მონაცემთა მიმწოდებლებისთვის

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახურისთვის ინფორმაციისა და მონაცემების მიწოდება ხდება საქართველოს მთავრობის დადგენილება №471-ით დამტკიცებული "ჰაერსანაოსნო მონაცემების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიმწოდებლების, მათი უფლება-მოვალეობების და ჰაერსანაოსნო მონაცემების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიწოდების წესის" შესაბამისად.

ინფორმაციისა და მონაცემების წარდგენის ფორმები იხილეთ შესაბამის ქვესექციებში. 

AIRAC AIP AMDT/SUP

EFF DATE RAW DATA to AIS DAYS LEFT
28 დეკ 2023 29 სექ 2023 5
25 იან 2024 27 ოქტ 2023 33
22 თებ 2024 24 ნოე 2023 61

UTC

  • --:--:--