მომხმარებლის კმაყოფილების კითხვარი

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

მომხმარებლის კმაყოფილების კითხვარი

გთხოვთ დაუთმოთ რამდენიმე წუთი ჩვენი მომხმარებლის კმაყოფილების კითხვარის შევსებას და გამოგვიგზავნოთ ელ.ფოსტაზე aisquality@airnav.ge

AIRAC AIP AMDT/SUP

EFF DATE RAW DATA to AIS DAYS LEFT
03 ოქტ 2024 05 ივლ 2024 12
31 ოქტ 2024 02 აგვ 2024 40
28 ნოე 2024 30 აგვ 2024 68

UTC

  • --:--:--