მონაცემთა ნაკრები (Data set)

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

მონაცემთა ნაკრები (Data set)

მონაცემთა ნაკრები "Obstacle Data Set for Area 1 - Georgia" ხელმისაწვდომია სექციაში "დაბრკოლებების მონაცემთა ნაკრები".

AIRAC AIP AMDT/SUP

EFF DATE RAW DATA to AIS DAYS LEFT
13 ივლ 2023 14 აპრ 2023 15
10 აგვ 2023 12 მაი 2023 43
07 სექ 2023 09 ივნ 2023 71

UTC

  • --:--:--