მონაცემთა ნაკრები (Data set)

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

მონაცემთა ნაკრები (Data set)

მონაცემთა ნაკრები "Obstacle Data Set for Area 1 - Georgia" ხელმისაწვდომია სექციაში "დაბრკოლებების მონაცემთა ნაკრები".

AIRAC AIP AMDT/SUP

EFF DATE RAW DATA to AIS DAYS LEFT
28 დეკ 2023 29 სექ 2023 5
25 იან 2024 27 ოქტ 2023 33
22 თებ 2024 24 ნოე 2023 61

UTC

  • --:--:--