მონაცემთა ნაკრები (Data set)

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

მონაცემთა ნაკრები (Data set)

მონაცემთა ნაკრები "Obstacle Data Set for Area 1 - Georgia" ხელმისაწვდომია სექციაში "დაბრკოლებების მონაცემთა ნაკრები".

AIRAC AIP AMDT/SUP

EFF DATE RAW DATA to AIS DAYS LEFT
13 ივნ 2024 15 მარ 2024 21
11 ივლ 2024 12 აპრ 2024 49
08 აგვ 2024 10 მაი 2024 77

UTC

  • --:--:--