მონაცემთა ნაკრები (Data set)

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

მონაცემთა ნაკრები (Data set)

მონაცემთა ნაკრები "Obstacle Data Set for Area 1 - Georgia" ხელმისაწვდომია სექციაში "დაბრკოლებების მონაცემთა ნაკრები".

AIRAC AIP AMDT/SUP

EFF DATE RAW DATA to AIS DAYS LEFT
23 მარ 2023 23 დეკ 2022 19
20 აპრ 2023 20 იან 2023 47
18 მაი 2023 17 თებ 2023 75

UTC

  • --:--:--