რელიეფის მონაცემთა ნაკრები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

რელიეფის მონაცემთა ნაკრები

შემუშავების პროცესშია.

AIRAC AIP AMDT/SUP

EFF DATE RAW DATA to AIS DAYS LEFT
05 სექ 2024 07 ივნ 2024 12
03 ოქტ 2024 05 ივლ 2024 40
31 ოქტ 2024 02 აგვ 2024 68

UTC

  • --:--:--