ფრენის გეგმა

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

ფრენის გეგმა

სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის ბრძანება №113-ით (2016 წლის 26 აგვისტო) დამტკიცებული „საქართველოს საჰაერო სივრცეში ფრენის წესების“ შესაბამისად, ინფორმაცია დაგეგმილი ფრენის ან მისი ნაწილის შესახებ საჰაერო მოძრაობის მომსახურების ორგანოს უნდა წარედგინოს ფრენის გეგმის სახით, იკაოს ოფიციალური გამოცემის Doc 4444 PANS-ATM მე-2 დამატების (ფრენის გეგმა) და Doc 7030 "დამატებითი რეგიონალური პროცედურები" მე-2 თავის (ფრენის გეგმები) შესაბამისად.

 

ფრენის გეგმასთან დაკავშირებით კითხვების გაჩენის შემთხვევაში, შესაბამის ბრიფინგ ოფისთან დასაკავშირებლად გადადით სექციაზე "საკონტაქტო ინფორმაცია".

 

AIRAC AIP AMDT/SUP

EFF DATE RAW DATA to AIS DAYS LEFT
23 მარ 2023 23 დეკ 2022 19
20 აპრ 2023 20 იან 2023 47
18 მაი 2023 17 თებ 2023 75

UTC

  • --:--:--