ფრენის გეგმა

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

ფრენის გეგმა

სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის ბრძანება №113-ით (2016 წლის 26 აგვისტო) დამტკიცებული „საქართველოს საჰაერო სივრცეში ფრენის წესების“ შესაბამისად, ინფორმაცია დაგეგმილი ფრენის ან მისი ნაწილის შესახებ საჰაერო მოძრაობის მომსახურების ორგანოს უნდა წარედგინოს ფრენის გეგმის სახით, იკაოს ოფიციალური გამოცემის Doc 4444 PANS-ATM მე-2 დამატების (ფრენის გეგმა) და Doc 7030 "დამატებითი რეგიონალური პროცედურები" მე-2 თავის (ფრენის გეგმები) შესაბამისად.

 

ფრენის გეგმასთან დაკავშირებით კითხვების გაჩენის შემთხვევაში, შესაბამის ბრიფინგ ოფისთან დასაკავშირებლად გადადით სექციაზე "საკონტაქტო ინფორმაცია".

 

AIRAC AIP AMDT/SUP

EFF DATE RAW DATA to AIS DAYS LEFT
05 სექ 2024 07 ივნ 2024 12
03 ოქტ 2024 05 ივლ 2024 40
31 ოქტ 2024 02 აგვ 2024 68

UTC

  • --:--:--