ფრენის გეგმა

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

ფრენის გეგმა

სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის ბრძანება №113-ით (2016 წლის 26 აგვისტო) დამტკიცებული „საქართველოს საჰაერო სივრცეში ფრენის წესების“ შესაბამისად, ინფორმაცია დაგეგმილი ფრენის ან მისი ნაწილის შესახებ საჰაერო მოძრაობის მომსახურების ორგანოს უნდა წარედგინოს ფრენის გეგმის სახით, იკაოს ოფიციალური გამოცემის Doc 4444 PANS-ATM მე-2 დამატების (ფრენის გეგმა) და Doc 7030 "დამატებითი რეგიონალური პროცედურები" მე-2 თავის (ფრენის გეგმები) შესაბამისად.

 

ფრენის გეგმასთან დაკავშირებით კითხვების გაჩენის შემთხვევაში, შესაბამის ბრიფინგ ოფისთან დასაკავშირებლად გადადით სექციაზე "საკონტაქტო ინფორმაცია".

 

AIRAC AIP AMDT/SUP

EFF DATE RAW DATA to AIS DAYS LEFT
28 დეკ 2023 29 სექ 2023 5
25 იან 2024 27 ოქტ 2023 33
22 თებ 2024 24 ნოე 2023 61

UTC

  • --:--:--