TAM შეტყობინებები, ფრენისწინა ინფორმაციით უზრუნველყოფა

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

TAM შეტყობინებები, ფრენისწინა ინფორმაციით უზრუნველყოფა

შემუშავების პროცესში.

AIRAC AIP AMDT/SUP

EFF DATE RAW DATA to AIS DAYS LEFT
21 მარ 2024 22 დეკ 2023 11
18 აპრ 2024 19 იან 2024 39
16 მაი 2024 16 თებ 2024 67

UTC

  • --:--:--