ხარისხის მართვის სისტემის სერტიფიკატი

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

ხარისხის მართვის სისტემის სერტიფიკატი

ISO 9001:2015 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის სერტიფიკატის შესანარჩუნებლად სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახურში ყოველწლიურად ტარდება საზედამხედველო/სარესერტიფიკაციო აუდიტი.

 

თბილისი ბათუმი ქუთაისი

 

                                                           

AIRAC AIP AMDT/SUP

EFF DATE RAW DATA to AIS DAYS LEFT
03 ოქტ 2024 05 ივლ 2024 12
31 ოქტ 2024 02 აგვ 2024 40
28 ნოე 2024 30 აგვ 2024 68

UTC

  • --:--:--