ჰაერსანაოსნო მონაცემთა კატალოგი

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

ჰაერსანაოსნო მონაცემთა კატალოგი

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ოქტომბრის №471 დადგენილებით დამტკიცებული "ჰაერსანაოსნო მონაცემების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიმწოდებლების, მათი უფლება-მოვალეობების და ჰაერსანაოსნო მონაცემების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიწოდების წესის" შესაბამისად:

ჰაერსანაოსნო ინფორმაციისა და მონაცემების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სსიპ − სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2018 წლის 2 თებერვლის №24-ე ბრძანების „ჰაერსანაოსნო ინფორმაციით მომსახურების წესის“ დანართით („ჰაერსანაოსნო მონაცემთა კატალოგი“) განსაზღვრულ მოთხოვნებს. 

ჰაერსანაოსნო მონაცემთა კატალოგი წარმოადგენს Excel-ის ფაილების ნაკრებს და ხელმისაწვდომია ელექტრონულად სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ვებგვერდზე: www.gcaa.ge. ჰაერსანაოსნო მონაცემთა კატალოგი ასევე შეგიძლიათ იხილოთ მიმაგრებულ ფაილში. 

AIRAC AIP AMDT/SUP

EFF DATE RAW DATA to AIS DAYS LEFT
31 ოქტ 2024 02 აგვ 2024 17
28 ნოე 2024 30 აგვ 2024 45
26 დეკ 2024 27 სექ 2024 73

UTC

  • --:--:--