საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მონაცემების მიმწოდებლებისთვის

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

მონაცემების მიმწოდებლებისთვის

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახურისთვის ინფორმაციისა და მონაცემების მიწოდება ხდება საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ოქტომბრის დადგენილება №471-ით დამტკიცებული "ჰაერსანაოსნო მონაცემების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიმწოდებლების, მათი უფლება-მოვალეობების და ჰაერსანაოსნო მონაცემების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიწოდების წესის" შესაბამისად.

ინფორმაციისა და მონაცემების წარდგენის ფორმები იხილეთ შესაბამის ქვესექციებში. 

airac aip amdt

EFF DATE RAW DATA to AIS DAYS LEFT
22 აპრ 2021 22 იან 2021 5
20 მაი 2021 19 თებ 2021 33
17 ივნ 2021 19 მარ 2021 61

UTC Clock

  • --:--:--