სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური წარმოადგენს შპს „საქაერონავიგაციის“ სტრუქტურულ ერთეულს და მოიცავს სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაციის ოფისს, ცენტრალურ ბრიფინგ-ნოტამ ოფისს, ბათუმისა და ქუთაისის ბრიფინგ ოფისებს.