სიახლეები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაცია

გამოქვეყნდა AIC A 03/2024, გამოქვეყნების თარიღი: 16 აპრილი 2024.