სიახლეები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაცია

გამოქვეყნდა AIC A 02/2024, გამოქვეყნების თარიღი: 17 იანვარი 2024.