სიახლეები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაცია

გამოქვეყნდა AIC A 01/2024, გამოქვეყნების თარიღი: 16 იანვარი 2024.