სიახლეები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაცია

გამოქვეყნდა AIC A 01/2023, გამოქვეყნების თარიღი: 23 იანვარი 2023.