სიახლეები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაცია

გამოქვეყნდა AIC A 06/2022, გამოქვეყნების თარიღი: 12 დეკემბერი 2022.