სიახლეები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაცია

გამოქვეყნდა AIC A 05/2022, გამოქვეყნების თარიღი: 10 ოქტომბერი 2022.