სიახლეები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაცია

გამოქვეყნდა AIC A 04/2022, გამოქვეყნების თარიღი: 22 სექტემბერი 2022.