სიახლეები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაცია

გამოქვეყნდა AIC A 03/2022, გამოქვეყნების თარიღი: 05 სექტემბერი 2022.