სიახლეები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაცია

გამოქვეყნდა AIC A 02/2022, გამოქვეყნების თარიღი: 26 იანვარი 2022.