სიახლეები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაცია

გამოქვეყნდა AIC A 01/2022, გამოქვეყნების თარიღი: 05 იანვარი 2022.