სიახლეები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაცია

გამოქვეყნდა AIC A 02/2023, გამოქვეყნების თარიღი: 08 ნოემბერი 2023.